Avrupa Topluluğu Süt ve Süt Ürünleri Politikasi

Arupa Birliğinde, süt sektörü, gıda sanayi içerisinde önemli bir paya ahip olmasından dolayı Ortak Tarım Politikasının yürürlüğe girdiği günen bu yana, önemli düzenlemelere konu olan ilk alanlardan birisi olmuştur. Avrupa Birliğinde toplam gıda sanayi sektörü içerisinde süt sektörü üretim değeri bakımından 1997 yılında 80.700 milyon ECU’luk değer ile ikinci sırada ... Devamı →